Jaki jest koszt importu towarów z zagranicy?

Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na sprowadzanie towarów z zagranicy. Szansa na obniżenie kosztów produkcji lub tańszy transport powodują, że import towarów nawet spoza krajów Unii Europejskiej jest opłacalną decyzją biznesową. Wybór partnera handlowego to jednak nie wszystko. Kluczową kwestią pozostaje również uiszczenie wszystkich opłat podatkowych i celnych. Aby wspomóc przedsiębiorców, odpowiadamy, jak rozliczać VAT za import towarów!

Czym jest import towarów?

Jeśli miejscem opodatkowania towaru jest Polska, podatek VAT może być rozliczany na 3 sposoby, poprzez:zgłoszenie celne i wpłacenie kwoty podatku na rachunek bankowy danego urzędu

deklarację importową VAT-I

  • zgłoszenie celne i wpłacenie kwoty podatku na rachunek bankowy danego urzędu,
  • deklarację VAT-7/VAT-7K,
  • deklarację importową VAT-IM.

Procedurą podstawową rozliczania VAT w imporcie towarów jest dokonywanie tego poprzez zgłoszenie celne. Procedurą uproszczoną natomiast jest skorzystanie z deklaracji podatkowej VAT 7 lub VAT-7K. Z kolei procedura szczegółowa dotyczy sytuacji, w których dokonano odprawy celnej scentralizowanej, i jest rozliczana poprzez deklarację importową.

Procedura uproszczona: rozliczenie importu na deklaracji VAT-7.

Import towarów może być rozliczony za pomocą deklaracji VAT-7 lub VAT-7K tylko wtedy, gdy importerem jest czynnym podatnikiem VAT i przedstawi naczelnikowi urzędu celno-skarbowemu:

  • zaświadczenie o braku zaległości w uiszczaniu opłat na rzecz składek ubezpieczenia społecznego i innych podatków (zaświadczenie nie może być wydane wcześniej niż 6 miesięcy przed importem),
  • potwierdzenie bycia zarejestrowanym, jako czynny podatnik VAT.

Zamiast powyższych dokumentów można złożyć oświadczenie o braku zaległości i bycia podatnikiem VAT. Oświadczenie jest składane do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego pod względem miejsca zamieszkania lub siedziby firmy podatnika. Jeśli podatnik nie ma siedziby lub nie mieszka w Polsce, wtedy składa dokumenty do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.

W celu zachowania prawa do rozliczania importu towarów spoza UE za pomocą deklaracji VAT-7, należy składać podobne oświadczenia regularnie, co 6 miesięcy.


Po upływie 4 miesięcy (liczonych od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy) podatnik musi przedstawić naczelnikowi urzędu celno-skarbowemu dokument, który potwierdza prawidłowe rozliczenie transakcji.

W przeciwnym wypadku podatnik:

  • traci prawo do rozliczenia tego zobowiązania podatkowego na deklaracji VAT,
  • musi uiścić kwotę zaległego podatku wraz z odsetkami,
  • może na 36 miesięcy (na wniosek naczelnika) stracić prawo do rozliczania jakiegokolwiek importu towarów na deklaracji podatkowej VAT.

Podsumowując, wybierając metodę uproszczoną, import towarów jest rozliczany na deklaracji VAT w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy. Oznacza to, że nie ma konieczności wpłacania pieniędzy na rachunek bankowy urzędu celnego, jak to ma miejsce w procedurze podstawowej.

Procedura podstawowa: rozliczenie importu towarów w zgłoszeniu celnym

Wysokość podatku jest zależna od krajowej stawki VAT, dotyczącej importowanego towaru. W przypadku procedury podstawowej rozliczenie musi nastąpić w ciągu 10 dni od powiadomienia o wysokości podatku przez organ celny.

Warto zaznaczyć, że na deklaracji VAT podatnik nie uwzględnia podatku należnego, ale wyłącznie podatek naliczony, który może ulec odliczeniu, jeśli spełni ogólne warunki prawne nt. odliczania podatków VAT.

W rezultacie rozliczanie importu towarów metodą podstawową jest dla importera neutralne podatkowo, ponieważ podatek należny w zgłoszeniu celnym jest jednocześnie podatkiem naliczonym na deklaracji VAT.

Procedura podstawowa: rozliczenie importu towarów w zgłoszeniu celnym

Według polskiego prawa odprawa scentralizowana to:

„Odprawa scentralizowana umożliwia przedsiębiorcy uzyskanie pozwolenia w jednym państwie UE na wszystkie operacje przywozowe i wywozowe w ramach całej Unii Europejskiej. Umożliwia to przedsiębiorcom centralizację księgowości oraz płatności należności celnych tytułem wszystkich transakcji w ramach państwa członkowskiego wydającego pozwolenie, chociaż kontrola fizyczna i zwolnienie towarów będzie mieć miejsce w innym państwie członkowskim.”

Wykorzystanie odprawy scentralizowanej rodzi na podatniku obowiązek skorzystania z procedury szczegółowej. Oznacza ono, że import towarów powinien być rozliczony poprzez deklarację importową VAT-IM, złożoną naczelnikowi urzędu celno-skarbowemu w terminie: do 16 dnia miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Uiszczoną kwotę podatku VAT na deklaracji importowej można odliczyć w deklaracji podatkowej VAT-7 lub 7-K.

Jak rozliczyć import towarów z Chin do Polski?

Chiny to drugi, największy partner importowy Polski. Z „Państwa Środka” są najczęściej sprowadzane: maszyny, artykuły włókiennicze, artykuły przemysłowe oraz elementy dekoracji wnętrz. Powstaje coraz więcej firm, zajmujących się pośrednictwem w handlu oraz opieką nad produkcją towaru w Chinach. W LIMPO także pomagamy klientom z Polski sprowadzać najwyższej jakości towar z Państwa Środka i właśnie dlatego doskonale wiemy, jak rozliczyć import z Chin do Polski.

Import towarów z Chin wiąże się najczęściej z sytuacją, w której zakup jest rozliczany na 2 sposoby:

  • najpierw w ramach importu towarów na terytorium państwa członkowskiego UE,
  • następnie w ramach transportu towarów z państwa członkowskiego na terytorium Polski.

W przypadku importu z Chin odprawa celna jest najczęściej odbywana na terytorium Niemiec, skąd towary są dopiero transportowane do Polski.

Zgodnie z prawem (art. 60 Dyrektywy 2006/112/WE) miejscem opodatkowania importowanego towaru jest to państwo Unii Europejskiej, na którego terytorium znajdzie się towar po wprowadzeniu go w obręb Wspólnoty. Jeśli więc w przypadku importu z Chin do Polski, towar znalazł się najpierw na terenie Niemiec, to właśnie według tamtejszych przepisów prawnych, należy uiścić stosowne opłaty podatkowe i celne.

Z kolei transport opłaconych już towarów z Niemiec do Polski nie podlega podatkowi VAT i nie wymaga konieczności dokonywania dodatkowych opłat.

W celu uniknięcia problemów wszystkimi formalnościami w imieniu polskiego przedsiębiorcy mogą zająć się pośrednicy lub przedstawiciele celni w postaci takich firm jak LIMPO.

Import towarów: jak rozliczać VAT?

Rozliczenie sprowadzanych towarów do Polski może przebiegać na 3 sposoby: podstawowy, uproszczony i szczegółowy. Każda z procedur bazuje na innych elementach rozliczania podatkowego. 

Metoda podstawowa polega na uiszczaniu opłat w zgłoszeniu celnym, metoda uproszczona jest rozliczana poprzez deklarację VAT, a metoda szczegółowa na deklaracji importowej VAT-IM. Sposoby rozliczania towaru różnią się także od tego, z jakiego kraju jest on importowany.

Choć przepisy podatkowe nie są łatwe, przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie firm, które specjalizują się w pośrednictwie i przygotowywaniu wszelkich formalności. Jedną z nich jest LIMPO: zespół, który od 10 lat realizuje setki projektów dla zadowolonych klientów. Już wiesz, jak rozliczać VAT za import towarów. Jak to wykorzystasz?

udostępnij: